In Google Adwords is het mogelijk om de relevantie van een advertentie ten opzichte van een zoekwoord te meten met de kwaliteitsscore. De kwaliteitsscore is een gegeven dat je kan toevoegen op zoekwoordniveau. Tot voor kort was het alleen duidelijk dat de kwaliteitsscore is opgebouwd uit de verwachte CTR, de advertentierelevantie en de ervaring op de bestemmingspagina. Lees in dit artikel meer over de nieuwe ontwikkelingen omtrent de kwaliteitsscore in Google Adwords?

Nieuw: meer inzicht in de opbouw van de kwaliteitsscore

De verwachte CTR was te beïnvloeden door te kijken naar de gemiddelde positie van de Adwords advertentie en de relevantie van de advertentie in verhouding met een zoekwoord. Het 3e ingrediënt was de ervaring van op de bestemmingspagina.

Sinds deze week heeft Google een nieuwe update doorgevoerd in de rapportage van de kwaliteitsscore in Google Adwords om de wijzigingen in de kwaliteitsscore meer inzichtelijk te maken. Zo is het nu mogelijk om de specifieke prestaties van de onderdelen van de kwaliteitsscore te meten en de historisch data te analyseren.

Campagnebeheer – Google AdWords

Hoe kan je de kwaliteitsscore kolom toevoegen?

Heb je de kwaliteitsscore kolom nog niet toegevoegd bij je campagnes? Dit is een gemiste kans! Allereerst is het goed om te weten dat je de kwaliteitsscore alleen kan zien op zoekwoordniveau. Het cijfer varieert tussen 0 en 10, waarbij een 10 inhoudt dat je advertentie zeer relevant is voor een zoekwoord, hier lees je meer over het effect van een hoge kwaliteitsscore. Je voegt de kwaliteitsscore als volgt toe aan je campagne:

Stap 1: klik op het tabblad ‘zoekwoorden
Stap 2: ga naar ‘kolommen
Stap 3: druk vervolgens op ‘kolommen aanpassen

Vervolgens opent er een nieuw gedeelte waarbij je de statistieken kan toevoegen die je wil toevoegen aan de kolommen.

Stap 4: klik op ‘kwaliteitsscore
Stap 5: voeg de gegevens toe die je terug wil zien in de campagne

Historische kwaliteitsscore

Analyse van de historische prestaties van de kwaliteitsscore

Het voordeel van deze update is dat je vanaf nu de historische ontwikkelingen van de kwaliteitsscore kan inzien. Je kan de score handmatig vergelijken met een bepaalde tijdsperiode. Zie onderstaande afbeelding:

Historisch verloop kwaliteitsscore - quality score

Er zijn 3 belangrijke punten om te weten over deze kolommen:

  1. De getoonde kwaliteitsscore is van de ingevulde tijdsperiode
  2. Historische data is niet zichtbaar voor de periode vóór 22 januari 2016
  3. Door te segmenteren op ‘dag’ kan je het historische verloop van de kwaliteitsscore terugvinden

Met deze update is het nog makkelijker om het verloop van de kwaliteitsscore in kaart te brengen. Je kan de prestaties van de specifieke onderdelen van de kwaliteitsscore monitoren, zodat je je beter kan focussen op een bepaald onderdeel. Kortom: het is nu meer inzichtelijk welke onderdeel je van de kwaliteitsscore kan optimaliseren. Dit scheelt een hoop tijd!