hoofdstuk-4-on-page-optimalisatieNu we grotendeels klaar zijn met het onderzoek naar de zoekintentie en wensen van de doelgroep, is het belangrijk om pagina’s binnen de website relevant te maken voor de desbetreffende zoekwoorden. Bepaal welke huidige pagina’s je binnen je domein wil optimaliseren voor een groep zoekwoorden (zoekintentie) en of het noodzakelijk is om nieuwe pagina’s te creëren. De volgende stap is om de on page factoren, oftewel de elementen op je eigen website waar je invloed op hebt, te optimaliseren.

#1: title tags

Zie de title tag als de voorkant van een boek. Stel je zoekt een boek over vastgoed. Dan is het wel belangrijk dat je in één oogopslag ziet dat de voorkant een hypotheek gerelateerde term bevat.

Hetzelfde geldt voor je website. De title tag is van ouds her een belangrijke factor en vind je terug in de broncode van een pagina. De title tag is niet zichtbaar in een tekst op een pagina en wordt vaak verward met een H1/H2/H3 kop. In de zoekmachines wordt de title tag als volgt getoond:

meta-title-hoger-scoren-in-google-gids
Het komt geregeld voor dat websites de title vol spammen met zoekwoorden. Google kan steeds beter de inhoud van een pagina interpreteren. Sterker nog, mocht een zoekmachine de ingevoerde title tag als niet relevant ervaren dan kiest de zoekmachine voor een eigen title tag.

De lengte van de getoonde title tag is niet gebaseerd op een maximum aantal karakters maar op basis van de breedte van de pixels. Om ervoor te zorgen dat de title tags volledig worden getoond, is het advies om te kiezen voor een maximum aantal karakters tussen de 55-60. Benader de title tag niet alleen vanuit SEO perspectief maar ook vanuit de doelgroep. Schrijf een aantrekkelijke title tag die opvalt en tevens de belangrijkste USP’s omvat.

#2: meta description

De meta description wordt niet gezien als een ranking factor maar kan wel impact hebben op de zichtbaarheid binnen de zoekresultaten. De meta description is net zoals de title tag niet zichtbaar in de tekst op een pagina, maar wel in de broncode van een pagina. In de zoekmachines ziet een meta description er als volgt uit:

meta-description-hoger-scoren-in-google-gids
Ook hier geldt dat de lengte van een description tag niet gebaseerd is op een maximum aantal karakter maar op basis van de maximale pixel breedte. Het advies is om ~ 150 karakters te gebruiken. Schrijf aantrekkelijke en onderscheidende meta descriptions.

Zoals beschreven, heeft de description tag niet direct invloed op de waarde van een pagina. Wel zijn er meerdere studies bekend waaruit blijkt dat het doorklikpercentage op een zoekresultaat (CTR) ook een invloed heeft op de zoekpositie in Google. Stel je website bevindt zich op een 5e plek voor een bepaald zoekwoord in Google en er wordt meer op je zoekresultaat geklikt dan op het zoekresultaat van de 4e plek, dan kan dit ervoor zorgen dat je uiteindelijk een plek stijgt. In andere woorden, als er meer op jouw zoekresultaat wordt geklikt in plaats van op het zoekresultaat van je concurrent dan kan dit resulteren in een hogere positie in de zoekmachine. Ongeacht of dit wel of niet een (in)directe invloed heeft, is het belangrijk om de meta description te optimaliseren.

#3: headertags

Als je een boek leest dan is de tekst altijd opgemaakt in koppen, bijvoorbeeld bij een nieuw hoofdstuk, een subkop, een paragraaf, etc. Met behulp van koppen is een tekst leesbaar en wordt ook beknopt omschreven waar een tekst over gaat.

Hetzelfde geldt voor een tekst op een website. Zorg altijd voor een logische onderverdeling van de headertags (H1/H2/H3). Hier een aantal belangrijke punten:

  • Maximaal één H1 kop per pagina
  • Zorg voor een logische onderverdeling van de headertags, bijvoorbeeld 1x H1 kop, 2x H2 kop en 4x H3 kop
  • Toon de belangrijkste zoekwoorden in de headertags maar ga niet spammen. Houd het leesbaar!

In de broncode van de pagina  kan een headertag er als volgt uit zien:

header-tag
Met de meeste CMS systemen is het mogelijk om de headertags zelf in te stellen.

#4: alt tekst / alt tags bij afbeeldingen

Het is voor de zoekmachines op dit moment nog niet mogelijk om een afbeelding te interpreteren. De zoekmachines zien dat er een afbeelding staat vanwege de bestandsindeling (bijvoorbeeld kattenplaatje.jpg of voetbalschoen.png), maar zien niet hoe een afbeelding er daadwerkelijk uitziet. In de praktijk ziet de alt tekst bij onderstaande afbeelding er als volgt uit:

afbeelding-alt-tag
Om de zoekmachines een duidelijke indicatie te geven van hoe een afbeelding er uit ziet, is het mogelijk om een beschrijvende tekst bij de alt tekst of alt tag in te vullen. Gebruik een beschrijving die strookt met de inhoud. Spam de alt tekst dus niet vol met zoekwoorden en voorkom zodoende over optimalisatie.

#5: zoekmachinevriendelijke URL-structuur

URL’s zijn als het ware het online adres van een pagina. De URL is een onderschat aspect van zoekmachine optimalisatie. De URL wordt niet alleen in de browser getoond, maar ook in de zoekresultaten van de zoekmachines. De lengte of woorden in de URL kunnen een invloed hebben op het doorklikpercentage van een zoekresultaat.

Gebruik altijd zoekmachinevriendelijke URL’s. Spam de URL’s niet vol met zoekwoorden maar houd het leesbaar en beschrijvend! In het blogartikel ‘9 tips voor het optimaliseren van de URL-structuur voor de zoekmachines’ lees je uitgebreide informatie over het gebruik van een optimale URL-structuur. Hieronder worden een aantal van de belangrijkste punten genoemd:

  • Maak een URL niet te lang. Een korte URL is in de meeste situatie een goede keuze.
  • Gebruik zoekwoorden in de URL, maar voorkom over optimalisatie.
  • Kies voor statische URL’s en niet voor dynamische URL’s
  • Gebruik het – teken voor spaties in URL en niet _ of een regulier spatie

#6: Rich snippets (a.k.a. schema.org markup)

Rich snippets worden op dit moment nog steeds te weinig gebruikt. Met rich snippets kan je het voor zoekmachines nog makkelijker maken over hoe een tekst geïnterpreteerd kan worden. Deze rich snippet heb je vast en zeker wel eens gezien:

recensie-sterren-rich-snippet
Hoewel rich snippets niet worden gezien als een ranking signaal voor SEO. Maak je de content op een pagina wel zoekmachinevriendelijker. Naast de recensiesterren zijn de volgende rich snippets ook erg populair, namelijk de markup van: producten, bedrijven, ingrediënten, evenement, prijzen, etc. Met behulp van rich snippets valt je zoekresultaat meer op in vergelijking met zoekresultaten die niet gebruikmaken van een rich snippets.

Stel je wilt het adres van je bedrijf verrijken met schema.org markup. Normaliter ziet het er als volgt uit:

<div>
Online marketing bureau Search Signals<br />
Kerkstraat 19<br />
1404 HH Bussum<br />
035 544 86 33 <br />
</div>

De zoekmachine kan deze tekst niet interpreteren als adres. Om het adres meer zoekmachinevriendelijk te maken, kan je ervoor kiezen om het als volgt op te maken:

<div itemscope itemtype=”http://schema.org/LocalBusiness”>
<span class=”sr-only” itemprop=”Name”>Online marketing bureau Search Signals</span>
<p class=”address” itemprop=”address” itemscope itemtype=”http://schema.org/PostalAddress”>
<span itemprop=”streetAddress”>Kerkstraat 10</span><br />
<span itemprop=”postalCode”>1404 HH</span> <span itemprop=”addressLocality”>Bussum</span><br/>
Tel: <a href=”tel:035-5448633″ target=”_blank” itemprop=”telephone”>035-5448633</a>
</p>
</div>

Op Schema.org vind je meer informatie over de verschillende mogelijkheden. Heb je de schema.org markup geïmplementeerd en wil je testen of dit goed werkt? Gebruik dan de rich snippets testing tool van Google.

Vergeet tijdens het optimaliseren van de on page factoren nooit de wensen en behoeften van de doelgroep. Uiteindelijk vult Google geen contactformulieren in of bestellen zij een product op de website. In het volgende hoofdstuk gaan we in op het belang van kwalitatieve content.