In het eerste deel van deze serie  hebben we het creatieve proces behandeld, waarbij we op zoveel mogelijk ideeën zijn gekomen. De volgende stap is de ideeënlijst filteren. Daarna kijken we naar de content die al bestaat in de branche en hoe je data en cijfers kunt verzamelen. Als je uit je onderzoek een aantal goede ideeën hebt bedacht, is het tijd om een de ideeën te  beoordelen op basis van effectiviteit en tijd/rendement verhouding.

Fase 3: ideeën filteren

hoe-kies-je-de-juiste-ideeenJe wilt natuurlijk het kaf van koren scheiden. Dus filter je de ideeën op basis van een aantal criteria. Stel jezelf de volgende vragen om de beste ideeën over te houden. Het is belangrijk om tijdens deze selectie altijd rekening te houden met de effectiviteit en tijd/rendement verhouding.

#1 Wat is de waarde voor de doelgroep?

Dit is de eerste vraag die je je zelf kan stellen. Is het idee goed genoeg, zodat mensen er toegevoegde waarde in zien. En misschien wel belangrijker, zijn de mensen die het een toegevoegde waarde vinden degene die het ook gaan delen? Veel bedrijven maken de fout door te denken vanuit een product of dienst. Verdiep je in de doelgroep en probeer de doelgroep te helpen met het oplossen van problemen of tegemoet komen in wensen.

#2 ‘Catchy’ headlines

Denk alvast na over de headlines bij het stuk content. Is het catchy, trekt het de aandacht van de mensen? Naast de inhoud van een content stuk is het ook belangrijk dat het stuk uitnodigt tot lezen of delen. Dit is een van de redenen waarom je zo vaak artikelen met de titels ’10 beste tips voor…’ of ‘Leer in 5 minuten alles over…’ voorbij ziet komen op social media. Zorg ervoor dat je gebruikmaakt van aantrekkelijke headlines.

#3 Is het eenvoudig om te begrijpen?

Kan je het idee uitleggen aan mensen die geen verstand hebben van het onderwerp? Probeer het uit te leggen aan iemand die losstaat van het proces, vinden zij het interessant klinken? Leg je ideeën voor aan een aantal mensen uit de doelgroep om te bepalen of het haalbaar is en of mensen dit interessant vinden om te lezen.

#4 Is het een nieuw idee of is het iets unieks?

Is het niet een nieuw of uniek idee? Geen probleem, maar er moet wel onderzoek gedaan worden om er zeker van te zijn dat de content die je presenteert iets unieks van waarde heeft waardoor de content een toegevoegde waarde heeft. Maak het als het ware meer uniek of ‘meer nieuw’ dan de content die er op dit moment al aanwezig is.

#5 Haalbaarheid

Heb je de middelen om het idee tot leven te laten komen? Is het visueel, heb je designers? Heeft het copywriting nodig, heb je schrijvers? Zo niet, zijn er goede freelancers te vinden? Heeft het data nodig, hoe kom je eraan en hoe verwerk je het? Kortom: is het idee haalbaar met de huidige (financiële) middelen die je nu in huis hebt. Het is belangrijk om hier over na te denken vóór je daadwerkelijk over gaat tot het produceren van de content.

#6 Wat is je invalshoek? Wat maakt het exclusief?

Wat maakt het idee relevant voor de lezers en zorgt het dat ze om de content geven? Bij punt 4 hebben we al besproken dat het in de meeste gevallen niet een groot probleem is als de content al bestaat. Bedenk wel hoe je aan een bepaalde mate van exclusiviteit kan voldoen of dat je de content eventueel kan opdelen in meerdere stukken waardoor het voor externe partijen interessant is om de stukken content te belichten op een online podium.

#7 Zijn er genoeg mensen die het gaan delen?

Het produceren van relevante content kan meerdere doelen hebben, bijvoorbeeld het vergaren van meer externe links naar je eigen website of het verkrijgen van meer social shares. Je kan een geweldig idee hebben, maar krijg je uiteindelijke de backlinks waar je op hoopt? Test het door bepaalde websites of bloggers te vinden waarvan jij denkt dat ze naar de content linken. Als je binnen een paar minuten niet een aantal websites kan vinden, dan is er misschien niet genoeg animo…

#8 Past het binnen het merk van het bedrijf

Waar het uiteindelijk om gaat, gaat jouw klant of jouw werkgever akkoord met het idee? Mocht het te ver af staan van de identiteit van het bedrijf, dan is de kans groot dat het bedrijf niet akkoord gaat. Vergeet niet om de kernwaarden van een bedrijf te verweven in de te maken content.

#9 Helpt het bij het bereiken van de doelen en de doelstellingen van het bedrijf?

Zoals eerder beschreven, is het bedenken van een content campagne niet een doel op zich. Het is ook belangrijk om van tevoren te bepalen wat voor doelen je als bedrijf wil bereiken. Deze doelen kunnen per campagne verschillen.

Met behulp van bovenstaande stappen is het mogelijk om de beste ideeën uit je lijst te filteren.

Fase 4: Welke content bestaat er al in je branche?

Er is een kans dat er al eerder geschreven is over je onderwerp. Daarom is het belangrijk om goed te zoeken naar de informatie die huidig aanwezig is. Als je het vindt, betekent het niet dat je het idee moet vergeten. Het betekent dat je extra tijd moet besteden om iets te bedenken wat jouw content uniek maakt en of het een verbetering is van de content die al bestaat.

Is er al over jouw idee geschreven? Kijk dan hoe je deze informatie kan gebruiken om je eigen verhaal te verrijken. Je kan zien hoe het heeft gepresteerd en wie het heeft gedeeld. Heb je bestaande content gevonden? Stel je zelf dan hardop de volgende vragen:

  • Is de content hetzelfde en is mijn idee dan nog wel goed genoeg?
  • Kan ik doorgaan en een veel beter stuk content creëren dan wat nu online staat?
  • Is dezelfde content al een paar jaar oud en kan ik verbeterde versie maken die meer aansluit bij de situatie van vandaag de dag?
  • Hoe doet de content het op het gebied van links en social shares?

Nadat je deze vragen hebt beantwoord kan je bepalen welke ideeën je gaat uitwerken.

Fase 5: Verzamelen van data/cijfers

Om je idee extra kracht bij te zetten, onderbouw je deze met data en cijfers. Er zijn verschillende bronnen die je kunt raadplegen om data te verzamelen en te gebruiken voor jouw content. Handige bronnen zijn:

  • Publieke databanken, bijvoorbeeld het CBS
  • Informatie en onderzoeken van de klant
  • Eigen research
  • Forums
  • Quora
  • Google news en Google blog search

Na het aflopen van bovenstaande stappen hebben we nu een lijst met concrete content creatie ideeën. Nu weten we ook hoe we de content kunnen onderbouwen met behulp van cijfers en data. Het is tijd om te starten met het maken van de content!

Als je de content vervolgens hebt gecreëerd, wil je de prestaties bijhouden. Dat is de volgende en tevens de laatste stap die wij behandelen in deel drie van deze serie.

Deel 1: Linkwaardige content: hoe verzin je ideeën voor content creatie
Deel 2: Linkwaardige content: hoe kies je de juiste ideeën voor je content campagne
Deel 3: Linkwaardige content: doelen bepalen en bijhouden