Privacy statement

Search Signals BV respecteert de privacy van zijn bezoekers en behandelt de (persoonlijke) informatie op een vertrouwelijke manier. We streven naar maximale transparantie in onze werkwijze en houden ons daarbij strikt aan de geldende wet- en regelgeving.

Doeleinden gegevensverwerking & bewaartermijn

We verwerken je persoonsgegeven voor volgende doeleinden:

  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor online marketing en overige diensten
  • het uitvoeren van activiteiten met als doel het vergroten van het klantenbestand
  • het beheren van relaties die voortvloeien uit deze overeenkomst

De gegevens die je invult via onze formulieren zijn nodig om contact op te nemen en je te informeren over onze diensten en activiteiten. Je persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang als dat nodig is voor de beoogde doeleinden. We houden ons daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om je voorkeuren te onthouden, de website te optimaliseren / te ontwikkelen en je surfgedrag in kaart te krijgen, zodat we op maat gemaakte advertenties en content kunnen creëren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die websites op je device plaatsen (computer, laptop, tablet en/of smartphone).Bij het eerste bezoek van onze website kan je in de cookiemelding aangeven voor welke cookies je toestemming geeft (m.u.v. functionele cookies).

Wil je meer weten over cookies? Ga dan naar https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en diensten zijn niet gericht op het verzamelen van gegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Het advies aan ouders en voogden is betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen. Als je denkt dat we zonder toestemming gegevens van je kind hebben verzameld, neem dan direct contact op via info@searchsignals.nl t.a.v. Privacy en we zullen zo spoedig mogelijk met een reactie komen.

Beveiliging

Alle formulieren en gegevens die je via onze website achterlaat, zijn versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Daarnaast worden gegevens opgeslagen in ons CRM systeem.

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om verlies, misbruik en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Indien je het idee hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen

Wanneer je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien. Indien er geconstateerd wordt dat het door ons verstrekte bestand onjuistheden bevat, dan kan je middels een schriftelijk verzoek overgaan tot een wijziging of verwijdering van de gegevens. Je hebt het recht om dit bestand over te dragen aan een andere partij. Neem contact met ons op indien je niet meer door ons benaderd wilt worden met informatie over onze dienstverlening.

Dit kan als volgt:

Search Signals BV
t.a.v. Privacy
Kerkstaat 10
1404 HH Bussum

of mail naar info@searchsignals.nl t.a.v. Privacy.

Indien je het niet eens bent met de manier hoe we persoonsgegevens verwerken, dan willen we je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar desondanks kan het voorkomen dat informatie na verloop van tijd niet meer correct is. Search Signals BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties die je onderneemt op basis van de informatie op deze website. Search Signals BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, ongeacht de oorzaak.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als een advies of garantie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronnen van derden

Op onze website staan bepaalde verwijzingen naar informatie die door derden wordt onderhouden, hierop heeft Search Signals BV geen invloed. Zodoende draagt Search Signals BV geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of andere aspecten van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Search Signals BV, tenzij anders vermeld door middel van bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, ongeacht de methode (druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of anderszins), zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Search Signals BV. Dit geldt ook voor gehele of gedeeltelijke bewerkingen.

Wijzigingen van privacy stament

Wij behouden ons het recht voor om de privacy statement te wijzigen. De wijzigingen worden op deze website doorgevoerd en gepubliceerd.