In dit artikel nemen we de online en offline trends van de advocatenbranche onder de loep. De advocatenbranche in Nederland is aan het veranderen. De invloeden van de digitalisering zijn goed merkbaar en zeker voor de lange termijn is het belangrijk om je hier als kantoor op aan te passen. We zetten hieronder de belangrijkste trends op een rijtje.

48% van de advocatenkantoren wilt groeien

belangrijkste economische doel

(bron: Advocatenblad.nl)
Het grootste gedeelte van de advocatenkantoren hebben groei als belangrijkste bedrijfseconomisch doel. 48% van de respondenten wilt inzetten op groei. Om te kunnen groeien is het belangrijk dat alle kanalen optimaal benut worden. Voornamelijk via online kanalen zijn er grote kansen om deze groei te realiseren. Tel hierbij op dat een groot gedeelte van de advocatenkantoren niet óf nog geen concreet plan heeft om te investeren in online.

Minder dan de helft van de kantoren investeren in de online dienstverlening

kansen voornemens advocaten kantoren
(bron: Advocatenblad.nl)

Maar 48% van de advocatenkantoren zien het ontwikkelen van de online dienstverlening als een kans, Een klein gedeelte daarvan (14%) heeft concrete plannen om dit daadwerkelijk te ontwikkelen. Dit geeft weer dat er online nog veel mogelijk is en er veel ruimte ligt voor advocatenkantoren. Zeer weinig kantoren grijpen de online kansen aan om verder te groeien.

Omdat de online markt nog weinig wordt benut, liggen er veel kansen om online zichtbaarheid te creëren voor advocatenkantoren. Door middel van goede contentcreatie en hoger scoren in Google is het mogelijk om een aantal grote stappen voor te blijven op de concurrentie.

Sprake van online omzetlekkage (bron: balieplus.nl)

Er is sprake van de nodige omzetlekkage, zeker online, omdat er vaak geen duidelijke visie is en er geen strategische keuzes worden gemaakt waarbij er een focus ligt op specifieke online klantgroepen. Door een duidelijk online klantprofiel op te stellen per branche en klantfase kunnen actuele thema’s worden opgepakt. Een heldere online visie en strategie dat past bij het kantoor-DNA zal er voor zorgen dat advocatenkantoren de online omzetkansen met beide handen aangrijpen.

Verdienmodel gaat veranderen (bron: Rabobank)

De vraag naar prijstransparantie zet het huidige verdienmodel onder druk. De cliënt wilt niet meer een uurtje-factuurtje ontvangen. Er komt een steeds grotere vraag naar andere prijsmodellen zoals een abonnement, fixed pricing of een prijsplafond. Transparantie hierin wordt dan steeds belangrijker. Hierin ligt een kans weggelegd voor content marketing.

Door middel van content marketing is het mogelijk om een helder en transparant overzicht voor de tarieven te creëren waar veel (potentiële cliënten) naar op zoek zijn. In andere woorden, door beter in te spelen op de informatiebehoefte van bezoekers kun je de bezoekers niet alleen langer op je website houden, maar ook sneller laten beslissen om over te gaan tot een contactmoment.

Vertrouwen in het eigen kantoor grotendeels positief

vertrouwen advocatenkantoren

(bron: Advocatenblad.nl)

De meeste kantoren (53%) ziet de toekomst voor het eigen kantoor positief in. Daar tegenover zegt 16% weinig vertrouwen te hebben in de toekomst van het eigen kantoor. Grotere kantoren (20+ bedrijfsgrootte) hebben meer vertrouwen dan de kleinere kantoren.

meer kansen dan bedreigingen advocatenkantoren

(bron: Advocatenblad.nl)

Daarnaast ziet 50% van de kantoren meer kansen dan bedreigingen voor dit jaar. Bijna een kwart (24%) van de advocaten ziet dit anders en denkt dat er grotere bedreigingen zijn dan kansen. Over het algemeen heerst er een positief gedachtegoed over de toekomst van het eigen kantoor bij de advocaten.

De juridisering zet door (bron: Rabobank)

De juridisering van de samenleving stijgt door nieuwe wet- en regelgeving, hierdoor blijft de vraag naar de diensten van de advocaat doorgroeien. De invloeden van digitalisering en branchevreemde partijen temperen deze groei wel een klein beetje. De behoefte naar juridisch advies blijft echter altijd aanwezig, maar zal ook steeds meer online gezocht worden.

Bij een heldere online visie kan een goede online strategie niet ontbreken. Door de kansen te identificeren en te investeren in een betere online vindbaarheid en content marketing is het mogelijk om de online advocatenmarkt effectief te bereiken. Door een effectief plan uit te stippelen is het mogelijk om goede en duidelijke resultaten te behalen.

Online advocatenbranche: de Top 50!

De bovenstaande offline & online trends voor de advocatenbranche zijn zeer interessant, maar hoe kan een advocaten kantoor nou inspelen op de online kansen? En ook interessant: Hoe doen de top 50 advocaten kantoren van Nederland het online? Lees het in ons onderzoek: hoe kunnen advocatenkantoren in Nederland beter scoren in Google.nl.

Kies voor internet marketing uitbesteden. Zo weet je zeker dat jouw (advocaten)website meer online vindbaar wordt.

Bronnenlijst